• શ્રી વિજય રૂપાણી

  શ્રી વિજય રૂપાણી, માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
  ગુજરાત રાજ્ય​

  FacebookTwitter

 • માનનીય કેબિનેટ મંત્રી

  શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  માનનીય કેબિનેટ મંત્રી,
  ગુજરાત સરકાર

 • માનનીય રાજ્ય મંત્રી

  શ્રી રમણલાલ પાટકર
  માનનીય રાજ્ય મંત્રી,
  ગુજરાત સરકાર

 • Hon’ble State Minister (Environment)

  શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી,(પર્યાવરણ)
  Govt. of Gujarat

 • ડૉ. રાજીવ કુમાર ગુપ્તા, આઇ.એ.એસ​.​

  ડૉ. રાજીવ કુમાર ગુપ્તા, આઇ.એ.એસ​.​
  અધિક મુખ્ય સચિવ

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

The Forests & Environment Department forms the policy for the conservation of the forest, protection of the Wildlife and the Environment in the State of Gujarat. There are 4 National parks, 23 sanctuaries, 1 conservation reserve. Gujarat has only 11.04% of its geographical area declared as forest, which is much below the national average. Forest and tree cover is in the extent of 11.74 % (7.48 % forest cover and 4.26% tree cover outside forest-TOF) of its geographical area. The unique features of the state are the climatic and geomorphologic conditions viz the largest coastline in the country, the saline deserts of Rann , grasslands, wetlands. These factors have bestowed the state with the diversity of flora and fauna. The majestic Asiatic lion and wild ass have their last resorts of the world in Gujarat. The faunal biodiversity consists of 14% fishes, 18 % reptiles, 37% avifauna and 25% of the mammal populations of the country.

ગુજરાત સરકારમાં વન અને પર્યાવરણ વિભાગને એનવાયરમેન્ટ વિંગ અને ફોરેસ્ટ વિંગ છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પર્યાવરણ સંબંધિત તમામ બાબતોના અમલીકરણ માટેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા વિભાગની એનવાયરમેન્ટ વિંગ જ છે. પર્યાવરણ સંરક્ષણને લગતા એન્વાયરમેન્ટ એક્ટનું અમલીકરણ કરાવે છે. તેની જવાબદારી રાજ્યમાં સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ અને સુદ્રઢ પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન કાર્યપ્રણાલિનો અમલ કરવાની છે. વિભાગ અમલીકરણ તેના વિવિધ કાર્યોને પાર પાડવા માટે ચાર એજન્સીઓ ધરાવે છે, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, ગુજરાત ઇકોલોજી કમિશન, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડેઝર્ટ ઇકોલોજી એન્ડ ગુજરાત એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુટ.

વધુ જુઓ

Gujarat State Cleaner Production Award 2017-18- ExtensionZip FileNew File

IFS Civil List - 2019PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(5 MB)

Go to Navigation